Voorwaarden - Schreurs Camperverhuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hier kunt U de voorwaarden lezen m.b.t.  het huren van de camper en caravan zoals die gelden in 2016...

   


Schreurs camper- en caravan verhuur.

Verhuur voorwaarden camper en caravan;
De camper en caravan zijn zeer luxe ingericht en voorzien van  toilet, douche, koelkast met diepvries(vak), verwarming, fietsenrek, horren enz

In de huurtarieven zijn o.a inbegrepen;
Luifel(camper),voortent(caravan) fietsenrek, verlengsnoer, jerrycan, 2 gasflessen, uitgebreide instructie.(grondzeil zelf meenemen.)

Trekkende auto;
Let op als u met de caravan op pad gaat moet uw auto tenminste 1350 kilo kunnen trekken.

Chauffeur;
Huurder dient tenminste 23 jaar te zijn en 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. De camper en caravan mogen alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurder(s).
Afhankelijk van de combinatie auto/caravan heeft u een B of BE rijbewijs nodig.

Huisdieren;
Niet toegestaan.

Roken;
Niet toegestaan.

Verzekering;
De camper is verzekerd . Ook zijn wij in het bezit van een ANWB bedrijvenlidmaatschap.
De caravan moet door u verzekerd worden als deze aangekoppeld is aan uw auto (bij de meeste verzekeringen is dit het geval). Indien u naar of door Duitsland rijdt moet u voor de caravan een eigen groene kaart aanvragen, u kunt dit doen via de verzekering van uw eigen auto, het kenteken nummer van de caravan kunt u bij ons opvragen.
De huurder van de caravan is verplicht om voor vertrek een regeling te treffen voor mogelijke repatriëring. Indien u geen gebruik maakt van een reisverzekering, dient u dit bij de ANWB middels het afsluiten van een IRK-PLUS te regelen of aan te kunnen tonen dat dit meeverzekerd is bij de verzekering van uw auto.

Verbruikskosten;
Aan de meegeven vloeistof voor het chemisch toilet zijn geen kosten verbonden. Heeft u meer toiletvloeistof nodig dan zijn deze voor uw rekening.
Bij 1 week huur van de camper  zijn 1500 km vrij, daarboven wordt € 0,25 cent per kilometer in rekening gebracht.
Bij 3 weken huur of langer zijn de kilometers vrij. Brandstofkosten van de camper zijn voor rekening van de huurder.Huurtermijn;
De huurperiode begint op zaterdag na 15.00 uur en eindigt op zaterdag voor 11.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode (zelfs als u maar 1 uur te laat bent) wordt minimaal 1 dag huur plus een extra vergoeding van € 125,00 in rekening gebracht. Elke volgende dag te laat inleveren is wederom een extra vergoeding van € 125,00 plus de dag huur. Daar het doorgaans niet mogelijk is een volgende huurder een  vervangende caravan ter beschikking te stellen, kan deze gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht de gereserveerde caravan niet kan worden geleverd, zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vervangende caravan te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleent, de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.

Reparatie en schade;
Ondanks het feit dat  de camper en caravan goed onderhouden  worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting,, liefst een dealer van het merk van de caravan. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact en goedkeuring te worden gevraagd bij de verhuurder. Op naam van de verhuurder gestelde, originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huur aan de huurder gerestitueerd. Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de caravan niet meer rijdbaar is, zal de verhuurder waar mogelijk trachten een vervangende caravan in te zetten, hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld,tevens dient u binnen 24 uur de verhuurder telefonisch op de hoogte te stellen. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die tengevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van het interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

Instructie;
Bij het afhalen van de camper of caravan krijgt u een gedetailleerde instructie over de werking van de camper/caravan en de toebehoren. Deze instructie is ook op schrift in de camper en  caravan aanwezig.
Welke landen mogen worden bezocht? Alle landen van Europa m.u.v vooraf door de verzekering en de verhuurder aangemerkte risico gebieden.

Annulering;
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de ter post bezorging geldt  als annuleringsdatum. Bij annulering  is de huurder verschuldigd;
- tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom.
- tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom.
- tot  aanvang van de huurperiode 90% van de huursom.
- vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde caravan zal nimmer restitutie van(een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
Niet verplicht maar wel sterk aan te raden is het afsluiten van een annuleringsverzekering.


Eigen risico;
Het eigen risico bedraagt voor de caravan  € 400,00 per gebeurtenis in binnen – en buitenland. Dit houdt  in dat elke aparte schade geval een eigen risico van € 400,00 kent. Dus een deuk aan de voorkant kost u maximaal € 400,00 eigen risico als u tijdens dezelfde reis dan ook eens een achterlicht kapot rijdt kost deze schade u weer maximaal € 400,00 eigen risico.
Het eigen risico van de camper bedraagt  € 900,00.

Waarborgsom;
Waarborgsom van de camper is € 900,00.
Waarborgsom van de caravan is € 400,00.
Waarborgsom dient vooraf te worden voldaan tot 1 dag voor vertrek via bank of contant bij ophalen van de camper of caravan.
Waarborgsom zal teruggestort worden tot uiterlijk 1 week na de huurperiode; mits voldaan is aan de huurvoorwaarden.

Legitimatie;
Bij reservering  is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v een geldig paspoort/ identiteitskaart en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel  zijn of
Haar gegevens worden geverifieerd.

Betaling;
Binnen 2 maanden  na reservering moet 50% van het huurbedrag voldaan  zijn. Het restant moet uiterlijk 2 maanden voor vertrek betaald zijn.
Wordt de reservering gemaakt binnen 2 maanden voor de vertrekdatum, dan moet de volledige huursom bij reservering worden voldaan.

Onderhoud;
De camper en caravan dienen gebruikt te worden op een wijze zoals ‘een goed huisvader betaamt’. Aan het einde van de huurperiode dienen de caravan  of camper van binnen schoon te zijn.
Schoonmaken buitenzijde is voor rekening van de verhuurder. De afvaltanks dienen geledigd te zijn. De camper dient afgeleverd te worden met een volle brandstoftank.
Is dit niet het geval dan zal een bedrag van € 150,00 ingehouden worden van de waarborgsom.Wij wensen u een onbezorgde vakantie toe!

Schreurs Camperverhuur
Sikkinkweg 10 a
7107 BD Winterswijk-Kotten
Tel 0543-563697 of 06-10 52 36 68
www.camperverhuurwinterswijk.com
e-mail; informatie@camperverhuurwinterswijk.com

   
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu